ΟΡΟΙ , ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η πρόσβαση και η χρήση του  δικτυακού τόπου από οποιονδήποτε επισκέπτη σημαίνει συμφωνία με  τους όρους χρήσης της σελίδας . Η ιστοσελίδα, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία  και χωρίς προειδοποίηση τους όρους.
Επίσης, οι επισκέπτες υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του δικαίου και να είναι αξιοπρεπείς χωρίς ενέργειες που δημιουργούν πρόβλημα στην χρήση της ιστοσελίδας.
Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς η άλλους σκοπούς. Η είσοδος στον δικτυακό χώρο αυτόματα σημαίνει αποδοχή των νόμων του Ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.
Δεν επιτρέπεται η  αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και  για σκοπούς υβριστικούς, χυδαίους , άσεμνους , ρατσιστικούς δυσφημιστικούς , προσβλητικούς  και γενικώς ακατάλληλους προς το Ελληνικό και Διεθνές δίκαιο. Η ιστοσελίδα φέρει ευθύνη για πληροφορίες που παρέχονται αποκλειστικά από τους διαχειριστές της και δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη που μπορεί να συμβούν  εκ παραδρομής . Για οποιαδήποτε απορία η διευκρίνιση παρακαλείσθε πριν λάβετε τελικές αποφάσεις  να επικοινωνείτε με τους τρόπους επικοινωνίας που είναι αναρτημένοι στον ιστοχώρο.

ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης της ηλεκτρονικής σελίδας μας.  Η εταιρεία,  δεν ευθύνεται  για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των  δεδομένων στη σελίδα