ΚΑΤ.-8-ΘΕΣΗ-ΣΙΣΙ

Χωρικές πολιτικές για το σχεδιασμό, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων

τέλος του 20ου αιώνα σηματοδότησε μια σειρά δραματικών, παγκόσμιων αλλαγών και εξελίξεων που αφορούν στην πολιτική, την οικονομία, τ...

Continue reading

post

Οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας

Oι 11 σημαντικότερες αλλαγές που «φέρνει» το νομοσχέδιο: 1.Επιταχύνει τον χωρικό σχεδιασμό και συγκεκριμένα την κατάρτιση των τοπικώ...

Continue reading